Τα Οχυρά δεν παραδίδονται

Τίτλος Σειράς: Τα Οχυρά δεν παραδίδονται.
Υπότιτλος Σειράς:  Οχυρωματικά έργα, οχυρώσεις, ορύγματα, πολυβολεία και άλλα έργα από την περίοδο των 2 μεγάλων πολέμων, σπαρμένα στην Ελληνική μεθόριο.
Αριθμός Επεισοδίων: 10
Διάρκεια επεισοδίου: 45 λεπτά
Είδος: Ιστορικό Ντοκιμαντέρ

Περιγραφή: Μια Ελλάδα γεμάτη με οχυρωματικά έργα [Οχυρά της Γραμμής Μεταξά (Ρούπελ – Λύσε – Εχίνος – Νυμφαία)], μικρά και μεγάλα.
Κάποια χάνονται στα βάθη της ιστορίας και των γεωλογικών αλλαγών και δεν είναι πλέον ορατά.
Άλλα που αναδεικνύονται και είναι επισκέψιμα αλλά όχι τόσο γνωστά.
Όλα με μοναδικές ιστορίες ανδρείας και ηρωισμού. Το καθένα με τις ιδιαιτερότητες του, με τα μυστικά του, της ιστορίες του.

Μια ομάδα ερευνητών με σύγχρονο εξοπλισμό παρουσιάζει οχυρά και οχυρωματικά έργα της Ελλάδας από την περίοδο των μεγάλων πολέμων.
Στην ομάδα περιλαμβάνονται ιστορικοί πανεπιστημίων, Ιστορικοί ερευνητές πεδίου, επιστήμονες χαρτογράφησης.
Στα τεχνικά μέσα για την αστικοποίηση χρησιμοποιούνται:
Drone με ειδικές θερμικές κάμερες, με ειδικά συστήματα 3D mapping απεικόνισης, με ειδικά συστήματα καταγραφής του ανάγλυφου του εδάφους LIDAR.

Ειδικά συστήματα χαρτογράφησης και 3D απεικόνισης στοών.
Μια μοναδική παραγωγή με χρήση σύγχρονων μέσων για την απεικόνιση της ιστορίας των οχυρωματικών έργων στην Ελλάδα.

Σάρωση με σύστημα LIDAR από Drone

Σάρωση – καταγραφή και απεικόνιση 3D με σύστημα mapping